DÜŞÜNEN, SORGULAYAN, TARTIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN P4C

DÜŞÜNEN, SORGULAYAN, TARTIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN P4C

3 Mart Eğitim Kurumları ilk ve ortaokul öğretmenleri, 19-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında "P4C Çocuklar İçin Felsefe" eğitimine katıldılar. Uludağ Üniversitesi ve Felsefe Bölümü iş birliği ile Prof. Dr. A.Kadir ÇÜÇEN, Doktorant Ramazan AKAN, Eğitmen Murat DOĞAN tarafından gerçekleştirilen eğitim 56 saat sürdü.

 Eğitim; yoğun, derin bir o kadar da eğlenceli geçti. "Felsefe ve P4C Nedir?  Felsefi Düşünme Nedir?  P4C Çukuru ve Argümantasyonu ,Varlık, Metafizik, Zihin-Beden Düalizmi" konularında teorik bilgiler alan öğretmenlerimiz daha sonra uygulamalarla öğrendiklerini sınıf içinde nasıl kullanacaklarını gösterdiler. Her öğretmenin uygulama yaptığı eğitimde  "Özgürlük, Değerler, Etik ve Ahlak Kuralları, Değişim, İyilik gibi evrensel değerler felsefi sorgulama metodu ile tartışıldı.

Eğitim; öğrencilerin, ezberci eğitim sistemi ile körelmiş olan yaratıcı, eleştirel, özenli ve dayanışmacı düşünme becerilerini yeniden canlandırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimde edinilen yöntem ve teorik bilgilerin sınıflarda uygulanmasıyla öğrenciler,  derslerde öğrendikleri bilgileri biçimlendirerek soruşturdukları, süzgeçten geçirdikleri, kendilerini özgürce, yaratıcı fikirlerini diğer arkadaşlarıyla iş birliği yaparak ifade etme fırsatı bulacak ve edinilen bilgilerin kalıcılığı kolaylaşacaktır.

Eğitimi veren hocalar, kurumumuzun yeniliklere açık, eğitimle ilgili evrensel gelişmeleri takip eden vizyonundan dolayı teşekkürlerini sunarak eğitimi tamamladılar.

Fotoğraflar

PAYLAŞ